RAUMAN POIKAKUORON TUKIYHDISTYS

Rauman Poikakuoron toiminnan tukena ovat aina olleet kuorolaisten aktiiviset vanhemmat ja kuorotoiminnan ystävät. Tukiyhdistys perustettiin pitkään toimineen vanhempaintoimikunnan tilalle vuonna 1975. Tukiyhdistyksen itseoikeutettuja jäseniä ovat kuoropoikien perheväki sekä kannatusjäsenet. Tukiyhdistyksen tehtävänä on tukea Rauman Poikakuoroa sekä aatteellisesti että taloudellisesti.

Rauman Poikakuoro on kasvattava ja haasteellinen harrastus, joka kehittää sekä musikaalisia että sosiaalisia taitoja. Pienen kuorolaisen taival isoksi kuorolaiseksi sisältää määrätietoista harjoittelua, esiintymisiä ja kuoromatkoja. Kuoron piirissä syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita ja verkostoja myös musiikin eri alueille. Tämän kaiken saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tekee tukiyhdistys töitä.

Rauman poikakuoron tukiyhdistyksen hallituksena toimii johtokunta. Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen tehtävänä on huolehtia poikakuorotoiminnan sisällöstä, esiintymisistä, matkoista ja varainhankinnasta. Tukiyhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat toukokuussa sekä joulukuussa.

Laulukauden 2018-2019 johtokunnan jäsenet ovat:

Merja Kauppi (pj)
Anu Vuorenmaa (vpj)
Meri Pauniaho (sihteeri)
Anu Sallinen (rahastonhoitaja)
Miira Norrgård (jäsen)
Riia-Leena Widqvist (jäsen)
Pia Hakala (jäsen)
Nina Kujala (jäsen)
Yrjö Juuruskorpi (jäsen)
Juha Vuorenmaa (jäsen)
Marika Bindar (jäsen)
Mia Niiranen (jäsen)


Rauman Poikakuoron Tuki ry:n säännöt

Toimintaa tukemassa

X